ELKONTROLL

Elkontroll bolig

For å ivareta brann -og elsikkerhet i boligen er det nødvendig med kontroll og vedlikehold av det elektriske anlegget. Omtrent 40 – 50 % av alle branner som oppstår i boligene, starter nettopp i det elektriske anlegget. Årsaken skyldes bruksendringer, feil på anlegget, samt feil bruk av elektrisk utstyr. Vanligvis blir leiligheten pusset opp i etapper uten at helheten blir vurdert. Om du gjennomfører en sertifisert el-kontroll som avdekker evt. feil og mangler, samt retter disse, kan du få rabatt på hus-, hytte- og innboforsikringen hos de fleste forsikringsselskap. Hvis vi får hjelpe deg med dette, ønsker vi at du er hjemme når vi utfører elkontrollen. På denne måten får vi videreformidlet viktig sikkerhetsinformasjon om bruk av det elektriske anlegget.

Virksomheter som utfører brannforebyggende elkontroll skal være sertifisert etter norm utarbeidet av Norsk Elektrisk Komié(NEK), NEK 405-2. Vi er sertifisert av DNVGL(Det Norske Veritas). Vi er også pliktig til å kunne fremvise gyldig sertifiseringsbevis på forespørsel.

Ønsker du mer informasjon om elsikkerhet anbefaler vi deg å lese mer på ELSIKKERHETSPORTALEN. Du kan i tillegg sjekke om du har produkter som kan medføre fare på FARLIGE PRODUKTER