Brann -og innbruddsalarm


Brann- og innbruddsalarmer representerer en fundamental beskyttelsesmekanisme for boliger og hytter. Branner kan oppstå uventet og spre seg raskt, spesielt i områder med tett trebebyggelse. Innbruddsalarmen, på sin side, er en avskrekkende og viktig sikkerhetsbarriere mot ubudne gjester. Disse systemene tilbyr en umiddelbar reaksjon gjennom varsling av eiere og nødetater, noe som er avgjørende for rask respons. Begge typer alarmer beskytter ikke bare verdifulle eiendeler og minner, men viktigst av alt, de bidrar til å bevare liv og helse.


Forebygging av tap

En effektiv brann- og innbruddsalarm er en vital investering for å minimere risikoen for tap av liv og eiendom.

Årlig kan en god brann- og innbruddsalarm spare samfunnet for betydelige kostnader relatert til skade og tyveri.

Ved å integrere avanserte alarmteknologier, som røykdetektorer og bevegelsessensorer, kan hus- og hytteeiere oppdage og reagere på potensielle farer. Dette betyr at skader blir begrenset og verdier forblir sikret.

For i tillegg å sikre proaktive sikkerhetstiltak er det avgjørende med regelmessig vedlikehold og test av alarmer. Et driftssikkert system gir hus- og bygningseiere ro i sinnet og sikrer at hjelp er raskt til stede ved behov.


Generelle krav til røykvarlsere iht. TEK 17

TEK17, stiller tydelige krav til røykvarslere i boliger og hytter. Disse kravene skal sikre at en brann raskt kan oppdages, og at beboerne blir varslet i tide.


  • Alle soverom og rom som brukes til varig opphold skal ha røykvarslere.
  • I boliger med flere etasjer skal det være minst én røykvarsler per etasje.
  • Røykvarslere må kunne høres tydelig på alle soverom når dørene til rommene er lukket.
  • Varslerne skal kunne høres på minst 60 dB ved sengeplass i alle soverom.
  • Røykvarslerne skal være seriekoblet slik at de varsler samtidig, eller være trådløst sammenkoblet.
  • Periodisk testing og vedlikehold av røykvarslere er påkrevd for å sikre deres funksjonalitet.


Det er avgjørende med korrekt plassering og installasjon av røykvarslere for optimal funksjon og detektering.


Trådløs brann -og innbruddsalarm fra Ajax


Elotec Ajax er en fremtredende løsning som ivaretar sikkerheten i din bolig eller hytte. Systemet er kjent for sin brukervennlighet og høye kvalitet.

Med dette trådløse alarmsystemet får du et toppmoderne sikkerhetsnettverk som enkelt kan tilpasses etter individuelle behov. Med en rekke komponenter som detektorer for røyk (ionske og kullos), varme, bevegelse og vann, samt tilbehør for styring av lys og elektriske apparater, tilbyr Elotec Ajax en omfattende beskyttelse. Systemet er designet for å minimere falske alarmer og gi pålitelige varsler når det virkelig gjelder.


Installasjonen av Elotec Ajax krever ingen kabler noe som gjør oppsettet diskret og fleksibelt. En oppgradert sikkerhetsløsning som denne kan også bidra til økt verdi på eiendommen, samtidig som det gir en følelse av trygghet for beboere og besøkende.


Det avanserte alarmsystemet kan tilpasses de unike forholdene i fjellandskapet, og det profesjonelle Elotec-nettverket sikrer en stødig hånd i installasjon og vedlikehold. Alt dette bidrar til at din eiendom er sikret mot uønskede hendelser, og gir deg ro i sinnet gjennom alle årstider.


Vedlikeholdsrutiner


Regelmessig vedlikehold er essensielt for at brann- og innbruddsalarmene skal fungere optimalt. Det er avgjørende å følge produsentens anvisninger for test og inspeksjon.

Det anbefales å utføre sjekk av alarmsystemet minimum en gang i kvartalet. Dette involverer testing av sensorer, signaleringsenheter, og kontrollpaneler for å sikre responsivitet og riktig funksjon.


Batterier må skiftes ved lav batteriindikasjon, men det kan være fornuftig å bytte dem regelmessig, uavhengig av indikasjon, for å unngå plutselig svikt. I tillegg til dette, bør systemet gjennomgå en årlig service av kvalifisert fagpersonell.

Rengjøring av detektorer bør utføres i henhold til instruksjoner, da støv og skitt kan redusere deres effektivitet. Påsettelse av falske alarmer bør også kontrolleres, da dette kan tyde på behov for justering eller vedlikehold.