Smarthusløsninger 


Moderne smarthusteknologi gjør det mulig å sentralisere kontrollen over en rekke funksjoner i en bolig eller på en hytte, alt fra lysregulering og varmestyring til sikkerhetssystemer. Konseptet med et intelligent hjem er ikke nytt, men med dagens teknologiske fremskritt blir mulighetene stadig mer imponerende og tilgjengelige. Tenk deg at du er på ferie og kan styre varme og lys, enten har hytte på Geilo, Ål, Gol, Myrland, Dagali eller Hemsedal.


Med et smarthus eller en smart hytte, kan dagliglivets rutiner og oppgaver forenkles betydelig. Systemene kan tilpasses individuelle behov, og gjennom enkel styring via en app kan man oppnå en optimal balanse mellom komfort og energieffektivitet.


Grunnleggende om Smarthus

Et smarthus er en bolig eller hytte utstyrt med teknologi for automatisering av ulike husfunksjoner. Dette kan inkludere lysstyring, temperaturkontroll, medie- og underholdningssystemer, sikkerhetstiltak, og apparater som kan styres sentralt. Integrering av disse systemene skaper et nettverk som kan overvåke og administrere husets operasjoner, ofte for en mer energieffektiv og kostnadseffektiv hverdag.

I kjernen av smarthuset ligger et felles grensesnitt, vanligvis en app eller et veggmontert panel, som gir brukeren kontroll over hjemmets funksjoner. Dette gjør at man kan programmere og justere innstillinger etter eget ønske for å maksimere både komfort og energibesparelser. Mange systemer har også evnen til å lære brukerens vaner og automatisk tilpasse seg disse, noe som fører til en enda mer tilpasset og sømløs brukeropplevelse.


"Ved bruk av smarthus-teknologi kan energiforbruket i hjemmet reduseres med opp til 25 prosent."


Fordeler med intelligent boligstyring


Intelligent boligstyring gir hus- og hytteeiere kontroll over hjemmets funksjoner.

 • Energieffektivitet: Reduser energiforbruket og senk dine strømregninger gjennom presis kontroll og automatisering.
 • Komfort og bekvemmelighet: Juster belysning, varme og andre systemer for optimal komfort uten å måtte flytte på deg.
 • Sikkerhetsforbedring: Overvåk og kontroller sikkerhetssystemer for økt trygghet.
 • Fjernstyring: Styr husets funksjoner fra hvor som helst ved hjelp av en smartphone eller nettbrett.
 • Tilpasningsdyktighet: Systemet kan tilpasse seg brukerens vaner og rutiner for en sømløs og personlig opplevelse.


Med økt kontroll kommer også potensiale for betydelige kostnadsbesparelser.


Ulike smarthus på markedet


Elko Smarthus, xComfort og Futurehome er alle smarthusløsninger som kan hjelpe deg med å automatisere og styre ulike funksjoner i hjemmet ditt. Disse systemene gir deg muligheten til å kontrollere belysning, oppvarming, sikkerhet og mye mer, alt fra en sentral enhet eller via en app på smarttelefonen din.


Elko Smarthus er et norskutviklet system som tilbyr en rekke funksjoner for å gjøre hjemmet ditt smartere. Med Elko Smarthus kan du enkelt styre belysning, varme, persienner og andre elektriske apparater. Systemet er fleksibelt og kan tilpasses etter dine behov og preferanser.


xComfort er et annet populært smarthusystem som gir deg muligheten til å styre ulike funksjoner i hjemmet ditt. Med xComfort kan du enkelt kontrollere belysning, varme, solskjerming og mye mer. Systemet er trådløst og kan enkelt utvides etter behov.


Futurehome er en norsk smarthusløsning som tilbyr et bredt spekter av funksjoner for å gjøre hjemmet ditt smartere. Med Futurehome kan du styre belysning, varme, sikkerhetssystemer og mye mer. Systemet er enkelt å installere og kan integreres med andre smarte enheter i hjemmet ditt.


Uansett hvilken smarthusløsning du velger, kan du være trygg på at du får et system som gir deg økt komfort, sikkerhet og energieffektivitet i hjemmet ditt. Med disse løsningene kan du enkelt tilpasse og automatisere ulike funksjoner etter dine behov og preferanser.


Teknologier bak smarthuset

Sentralt i smarthusteknologien ligger IoT (Internet of Things) som muliggjør kommunikasjon mellom ulike enheter. Selvkompatible sensorer og aktuatorer er kjernen i et smarthus' system, noe som bidrar til effektivisering av daglige rutiner.


I tillegg spiller bus-systemer, som KNX og DALI, en viktig rolle i overføring av informasjon og signaler innenhus. Disse systemene tillater integrasjon og samhandling på tvers av ulike smartenheter, hvilket skaper en robust og fleksibel infrastruktur for automatisering og fjernstyring.


Protokollene for trådløs kommunikasjon som eksempelvis Zigbee og Z-Wave, styrker smarthusets pålitelighet og rekkevidde uten behov for omfattende kabling. Disse bidrar til et sømløst og skalerbart system som kan utvides og tilpasses etter behov.


Sentrale systemer og protokoller


For å realisere et funksjonelt smarthus, er det sentralt å velge riktig system og protokoll. Systemet må kunne støtte en bredde av enheter og tjenester for optimal funksjonalitet og skalering.

 • KNX: Et åpent internasjonalt standardiseringsystem for automatisering av bygningsfunksjoner.
 • DALI: Et nettverkssystem for kontroll av lysinstallasjoner, som støtter individuell og gruppestyring.
 • Z-Wave: En trådløs kommunikasjonsprotokoll designet for automatisering i hjemmet, kjent for lav energiforbruk.
 • Zigbee: En annen trådløs protokoll, optimalisert for lav taktfrekvens og energieffektiv bruk mellom smartenheter.
 • Wi-Fi: Utnyttes ofte i hjemmeautomatisering for høyere dataoverføringshastigheter, selv om det vanligvis krever mer energi.
 • Bluetooth og Bluetooth Low Energy (BLE): Tilbyr lokalisert kommunikasjon mellom enheter, med BLE som det energieffektive alternativet.


Valg av protokoll påvirker systemets kapasitet, rekkevidde, sikkerhet og interoperabilitet. Det anbefales å oppsøke en spesialist for å sikre optimal integrasjon av systemer.


Et sammensatt smarthus med riktige systemer og protokoller gir en sømløs og fremtidsrettet brukeropplevelse. Dette legger grunnlaget for en intelligent bygning som kan tilpasse seg enhver brukers preferanser og livsstil.


Kompatibilitetsvurdering


For å integrere et smarthus-system i boligen eller hytten, er det viktig å vurdere kompatibiliteten nøye.

 • Kommunikasjonsprotokoller: Sikre at alle enheter og systemer kommuniserer effektivt via samme protokoll, f.eks. KNX, Z-Wave eller Zigbee.
 • Operativsystemer: Vær bevisst på om smartenhetene fungerer med operativsystemer som iOS eller Android.
 • Produsentens økosystem: Noen smarthussystemer er optimalisert for å fungere best innenfor en produsents økosystem.
 • Trådløs vs kablet installasjon: Vurder om det er mer hensiktsmessig med en trådløs løsning eller en kablet infrastruktur i ditt prosjekt.
 • Oppgraderingspotensial: Tenk langsiktig og sørg for at systemet tillater oppgraderinger og utvidelser uten store omkostninger.


Implementering i hjemmet


For å implementere smarthus-teknologi kreves det en metodisk og nøye planlagt tilnærming. Det starter med en grundig behovsanalyse av boligen eller hytten for å forstå hvilke systemer som passer best for dem. Byggherres individuelle behov må kartlegges, sammen med byggets eksisterende elektriske infrastruktur.


Når behovene er identifisert, bør valget av smarthusløsninger og komponenter skje i samråd med en kvalifisert elektriker. Det er viktig å sikre at det installerte systemet ikke bare møter dagens krav, men også har fleksibilitet for fremtidige teknologiske fremskritt og eventuelle tilleggsfunksjoner som kan ønskes senere.


Installasjonen av smarthus-systemet bør overlates til en ekspert. Denne prosessen krever en grundig forståelse av både elektriske systemer og moderne informasjonsteknologi, og bør utføres med presisjon for å garantere optimal funksjonalitet og sikkerhet.


Trinnvis oppgradering


En trinnvis oppgradering til smarthus anbefales for å sikre en kostnadseffektiv og tilpasset løsning. Dette begynner med enkle, intelligente enheter som kan styres via en app, som for eksempel smarte pærer eller termostater. Deretter kan man integrere sikkerhetssystemer, som smarte låser og overvåkningskameraer. Disse legger grunnlaget for et sikrere hjem. Videre bør man fokusere på energistyring med smarte stikkontakter og lysbrytere, som bidrar til reduserte strømutgifter og økt energieffektivitet.


Når disse grunnleggende systemene er på plass, kan man utvide med avansert automatisering. Dette inkluderer scenarier for lys, varme og lydanlegg som tilpasser seg dagens aktiviteter og preferanser. Det neste steget er integrasjon av større systemer. Varmepumper, ventilasjonsanlegg og andre hvitevarer kan kobles til for ytterligere komfort og effektivitetsforbedringer.


Fremtidens smarthus

I fremtidens smarthus blir integrasjonen mellom teknologi og dagligliv enda mer sømløs. Et aspekt ved denne utviklingen er bruk av kunstig intelligens (AI) til å forutse og tilpasse seg huseiers atferd og preferanser. Systemet kan selvstendig lære å skru ned varmen, dempe belysningen eller aktivere sikkerhetssystemer, basert på brukerens rutiner. Dette skaper et dynamisk og intelligent bo-miljø som kontinuerlig tilpasser seg for å optimalisere komfort og energieffektivitet.

Det kan for eksempel innebære integrasjon med elektriske kjøretøy, smarte nett-tjenester (smart grids) og fornybar energiproduksjon. Slik blir smarthusene ikke bare intelligent styrte, men også en del av en større helhet som bidrar til bærekraftig utvikling.


Bærekraft og energieffektivitet


Smarthusteknologi er en kraftig innretning for å oppnå bærekraftighet og forbedre energieffektiviteten i hjemmet. Systemene tillater detaljert overvåking og styring av energiforbruk. Ved å implantere intelligente sensorer og automatiserte systemer kan energibruk optimeres, og dermed reduseres unødvendig forbruk og energisvinn i boligen eller hytta. Den presise kontrollen over varme, lys og elektriske apparater spiller en sentral rolle.


For eksempel, ved hjelp av geofencing og tilstedeværelsesdeteksjon, kan smarthusene justere oppvarming og kjøling basert på faktisk bruk, noe som bidrar til betydelige energibesparelser og reduserte klimagassutslipp.

I tillegg gir integrasjon med solcellepaneler og andre fornybare energikilder muligheten for å forsyne smarthuset med ren, grønn energi, og bidrar til en mer bærekraftig bruk av naturressurser.