Lading av elbil hjemme og på hytta 


I dagens stadig mer miljøbevisste samfunn har elektriske kjøretøy blitt en vanlig syn på norske veier. Mange husstander i Hallingdal (Geilo, Ål, Gol, Myrland, Dagali eller Hemsedal) og omegn, står overfor utfordringer knyttet til lading av elbiler hjemme. Dette er en oppgave som krever både teknisk innsikt og faglig ekspertise for å sikre en effektiv og trygg ladeløsning.


En korrekt installert hjemmeladestasjon kan gi rikelig med strøm til ditt kjøretøy, uten å overstige boligens totale effektkapasitet.


Grunnleggende om elbillading hjemme

For å imøtekomme effektbehovet en elbil krever, må den elektriske installasjonen hjemme håndtere den økte belastningen sikkert og effektivt. Dette innebærer en nøye vurdering av boligens elektriske infrastruktur før installasjon. Gjennomføring av en slik installasjon krever ekspertise dersom styringssystemer for effekt skal integreres. Avhengig av bilens modell og laderens type, kan tid og effekt som kreves for en full opplading variere betydelig.


Borettslag stiller spesielle utfordringer for lading av elbiler, der en kollektiv planlegging og skalerbare løsninger for infrastruktur og tilgangsstyring er essensielle. Sikkerhet, tilgjengelighet og rettferdig fordeling av ressurser må vektlegges.


Forskjellige typer ladere

Når du skal velge lader til din elbil, er det primært to hovedtyper: Mode 2 og Mode 3-ladere. Mode 2-ladere er typisk enklere og benytter en vanlig stikkontakt. Det er imidlertid viktig å merke seg at når det gjelder permanent lading hjemme, er det kun tillatt å bruke Mode 3-ladere. Mode 2-ladere er kun ment for sporadisk bruk og er som regel en lader tilknyttet en Hybrid-bil. Likevel skal en Mode-3 lader benyttes.


Mode 3-lader med type-2 kontakt, er en egen hjemme eller i borettslaget. Disse er mer effektive og gir høyere ladefart. Det betyr raskere oppfylling av batteriet, og de er utstyrt med avanserte funksjoner som effektstyring og tidsinnstilt lading. Dette er særlig fordelaktig for elbil-eiere med høyt daglig kjørelengdebehov eller begrenset tid til lading.


Det er også essensielt å merke seg at installasjonen av en Mode 3-lader krever fagmessig utførelse av en autorisert elektriker. Dette er for å sikre at ladeinfrastrukturen tilfredsstiller gjeldende sikkerhetsnormer og tekniske krav i foreliggende regelverk.


Installasjon av hjemmelader

Ved installasjon av hjemmelader må det gjøres en vurdering av ladebehov.

Det starter med en grundig vurdering av den elektriske infrastrukturen i boligen eller bygningen. Dette er avgjørende for å forebygge overbelastning. Basert på denne vurderingen, gjennomføres en profesjonell installasjon som inkluderer alle nødvendige oppgraderinger av det elektriske anlegget. En autorisert elektriker er nødvendig.


Etter installasjonen, kommer overvåkning av ladestasjonens ytelse og energiforbruk, samt periodisk vedlikehold for å garantere optimal funksjon over tid.


Smarthus og effektstyring

I takt med økende elektrifisering av boliger, blir integrasjonen av smarthusteknologi og effektstyring essensiell for å håndtere energiforbruket på en intelligent måte. Dette blir særlig aktuelt med innføringen av hjemmeladestasjoner for elbiler hvor energibehovet er betydelig.


Ved å implementere styringssystemer som kommuniserer med hjemmeladerne, kan man sikre at ladingen foregår når strømforbruket er lavt, eller når produksjonen av fornybar energi er på sitt høyeste. Dette bidrar til en mer effektiv utnyttelse av den tilgjengelige kapasiteten og kan potensielt redusere strømkostnadene.


Dessuten muliggjør smarthusløsninger en overvåking i sanntid og dynamisk laststyring.


Fordeler med dynamisk lastbalansering

Dynamisk lastbalansering er en effektiv metode som bidrar til en mer økonomisk og sikker lading av elbiler.

  • Forebygger overbelastning: Systemet tilpasser ladeeffekten til hjemmets totale strømforbruk, slik at sikringene ikke overbelastes.
  • Øker ladekapasiteten: Når det er lavt forbruk i hjemmet, kan man utnytte maksimal ladeeffekt til elbilen.
  • Optimaliserer energikostnader: Tillater lading i perioder med lavere strømpriser eller når det er mye fornybar energi tilgjengelig.
  • Forbedrer nettstabiliteten: Dynamisk lastbalansering bidrar til å jevne ut belastningen på strømnettet, noe som er godt for nettstabiliteten.
  • Fleksibel integrasjon: Enkelt å integrere med eksisterende smarthus for en sømløs opplevelse. Med denne teknologien oppnår man mer effektiv bruk av tilgjengelig kraft og reduserer risikoen for dyre oppgraderinger av hjemmets elektriske anlegg.Lading i borettslag og sameier

I borettslag og sameier hvor det er flere elbileiere og et felles elektrisk anlegg, stilles det spesifikke krav til infrastrukturen for elbillading. Det er viktig at ladeinfrastrukturen er skalerbar og fleksibel, slik at den kan håndtere en gradvis økning i antall elbiler uten å overbelaste det eksisterende nettet. For å ivareta dette, kan dynamisk lastbalansering være avgjørende. Dette systemet fordeler tilgjengelig effekt mellom ladeinstallasjonene, basert på reell bruk og kapasitet i anlegget.


Det sikrer en effektiv og rettferdig fordeling av strømmen, samtidig som det beskytter mot overbelastning. Å implementere en slik løsning krever fagkunnskap og inngående planlegging for å møte de tekniske kravene som gjelder for elektriske installasjoner i fellesarealer. Samarbeid med en kvalifisert elektriker er essensielt for å utarbeide en helhetlig ladeinfrastruktur som overholder alle nødvendige forskrifter og sikkerhetsstandarder.


Felles ladeløsninger og fordeling


For borettslag og sameier er felles ladeløsninger en praktisk og kostnadseffektiv metode for å tilrettelegge for elbil-lading for alle beboere.

  • Dynamisk lastbalansering for optimal utnyttelse av tilgjengelig kapasitet
  • Individuell måling for rettferdig fordeling av ladekostnader(ladebrikke eller app)
  • Sentralt styringssystem for enkel administrering av ladepunkter
  • Sikring av lik tilgang for alle beboere, uavhengig av plassering


Med moderne systemer for effektstyring sikres det at ladeinfrastrukturen opererer innenfor borettslagets eller sameiets totale effektgrenser.

En velplanlagt ladeløsning sørger for at alle beboere får tilgang til nødvendig ladekapasitet uten dyre oppgraderinger av nettinfrastrukturen.


Sikkerhetsaspekter ved hjemmeladingVedlikehold av ladestasjonen


For at ladestasjonen for elbil skal fungere optimalt over tid, kreves det vedlikehold. Dette inkluderer jevnlig inspeksjon, rengjøring og funksjonstesting for å sikre at alle komponenter opererer som de skal. Det er viktig å huske at ladestasjonen er utsatt for vær og vind, som kan påvirke dens funksjonalitet og levetid.


Regelmessig visuell kontroll av ladestasjonen anbefales sterkt. Sørg for at det ikke er synlige skader eller løse koblinger, noe som kan redusere både sikkerheten og ladeeffektiviteten.


Å forstå ladestasjonens brukermanual er essensielt. Manualen vil typisk inneholde informasjon om nødvendig vedlikeholdsrutiner, hva man skal se etter ved visuell kontroll, og hvordan man utfører en sikkerhetsmessig avstengning ved behov. Denne kunnskapen er uvurderlig for korrekt håndtering av ladeutstyret og for å minimalisere risikoen for feil.


Kontakt med en autorisert elektriker for regelmessige tekniske inspeksjoner av ladestasjonen kan være lurt. Fagpersonell vil kunne identifisere og rette opp mulige elektriske feil før de utvikler seg til mer alvorlige problemer. Det er anbefalt at disse inspeksjonene skjer i tråd med produsentens anbefalinger.