Sikringsskap


Sikringsskapets primærfunksjon er å distribuere elektrisk strøm i hjemmet. Det beskytter også mot overbelastning og kortslutning.

I tillegg til sikringer eller automatsikringer, inneholder sikringsskapet ofte også jordfeilbrytere og hovedsikring. Disse komponentene er essensielle for å ivareta sikkerheten til den elektriske installasjonen, og bør jevnlig kontrolleres for å sikre optimal funksjonalitet.


Viktige Komponenter

I ethvert sikringsskap finner vi essensielle komponenter som virker sammen . Hovedsikringen skal beskyttelse mot overbelastning. Det er denne som kutter strømmen hvis det totale strømforbruket overstiger det sikringsskapet og inntaksledningen er dimensjonert for. Automatsikringer eller sikringsautomater, fordelt på ulike kurser, er designet for å beskytte mot overbelastning og kortslutning i de individuelle kretsene. Jordfeilbryteren, en sikkerhetsinnretning som raskt bryter strømmen ved feilstrøm til jord, er avgjørende for å forhindre elektriske støt og brannfarer. Overspenningsvern er utviklet for å beskytte elektriske apparater mot spenningspiker forårsaket av for eksempel lynnedslag. Det er viktig at alle disse komponentene er i forskriftsmessig stand og korrekt dimensjonert i henhold til gjeldende elektrotekniske normer og regelverk.


Vedlikehold

Et velholdt sikringsskap er en fundamental forutsetning for et sikkert elektrisk anlegg. Regelmessig kontroll og vedlikehold skal utføres for å forebygge feil og minimere risiko for brann. Inspeksjon av sikringsskapet bør inkludere visuell sjekk av sikringer, automater og koblinger for tegn til slitasje eller varmgang. Funksjonstest av jordfeilbryteren må utføres iht. brukerveiledningen. Det anbefales også å ha en årlig kontroll av fagpersonell som kan vurdere anleggets tilstand og utføre nødvendige oppdateringer eller reparasjoner.


Når du bør bytte sikringer

Det er visse indikatorer som tydelig signaliserer når det er tid for å bytte ut sikringer i sikringsskapet. Hyppige sikringsbrudd, merker eller skader på sikringene og sikringsholderne, samt alderen på sikringsskapet er alle tegn på at en utskifting er nødvendig. Eldre sikringsskap med skrusikringer møter ikke dagens standarder for elektrisk sikkerhet, og det kan være på tide å oppgradere til automatsikringer eller jordfeilautomater for bedre beskyttelse mot brannrisiko.


Tegn på feil i sikringsskapet


Det er flere advarselstegn som kan indikere feil eller problemer i et sikringsskap. Disse tegnene bør ikke ignoreres, da de kan medføre fare.


  • Hyppig utløsing av sikringer eller jordfeilautomater kan tyde på overbelastning eller en feil i det elektriske systemet. Dette krever umiddelbar oppmerksomhet fra en fagperson.
  • Varmgang, misfarging eller en brennlukt ved sikringsskapet er alvorlig i. Dette må adresseres snarest mulig for å forebygge brannfare.
  • Uvanlige lyder fra sikringsskapet, som summing eller knitrelyder, kan være tegn på elektriske feil.